Wykonujemy cyfrowe zdjęcia pantomograficzne (panoramiczne), na których uwidocznione są szczęka, żuchwa, łuki zębowe, stawy skroniowo-żuchwowe oraz tkanki otaczające. Zdjęcie takie służy jako badanie wstępne rtg, które dostarcza wiele cennych informacji o całym układzie stomatognatycznym przed planowaniem leczenia w stomatologii zachowawczej, protetyce, ortodoncji, chirurgii oraz periodontologii. Pozwala także zaplanować wykonanie zdjęć dodatkowych w innych projekcjach.

Przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego wykonujemy także cyfrowe zdjęcie cefalometryczne (boczne głowy w zwarciu), pozwalające na dokładne uwidocznienie kości twarzowej części czaszki i profilu tkanek miękkich twarzy. Analiza cefalometryczna tego zdjęcia umożliwia bardzo dokładną diagnostykę wad zgryzu, ustalenie wzorca wzrostu twarzy oraz ułatwia zaplanowanie całego procesu leczenia.

Zapewniamy możliwość wykonania zdjęcia panoramicznego zębów oraz cefalometrycznego wszystkim pacjentom, również nie korzystającym z leczenia w naszej klinice stomatologicznej.

 

rentgenodiastnostyka